Slide
ต้องการขายฝาก
หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์
ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นแบบใด
ทางเรายินดีให้คำปรึกษาแนะนำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ยุติธรรม
ต้องการขายฝาก จำนอง คลิ๊กที่นี่
Slide
สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงปีละ 9-12%
โดยมีทรัพย์มูลค่าสูงค้ำประกัน
ถูกต้องตามกฎหมาย 100% จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน
ความเสี่ยงต่ำเพราะมีหลักทรัพย์มูลค่าสูงกว่าเงินกู้ค้ำประกัน
สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในภาวะเศรษฐกิจผันผวน
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

บริการรับขายฝากที่ดิน อสังหาทุกประเภท

ขั้นตอนการขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดและอสังหาทุกประเภท

ติดต่อเรา

ลงทะเบียนข้อมูลของคุณ และอสังหาฯที่ต้องการขายฝาก ส่งรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิ๊กที่นี่ หรือหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมก่อน ติดต่อได้ทางระบบแชทหน้าเว็บไซต์ โทรศัพท์ ไลน์ หรือฝากเบอร์ไว้เพื่อให้ทางเราโทรติดต่อกลับ

สำรวจหน้าสถานที่

เจ้าหน้าที่เข้าประเมินราคาทรัพย์สิน สำรวจหน้าสถานที่จริง โดยบริษัทที่มีมาตรฐานผู้ได้รับอนุญาตหรือประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.

แจ้งยอดขายฝากที่ได้รับ

ทางเราจะแจ้งยอดขายฝากที่ได้อนุมัติให้ลูกค้าทราบภายใน 1 วันหลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วน รวดเร็วทันใจ เพราะเราเข้าใจความต้องการเร่งด่วนของทุกท่าน

ทำสัญญาและรับเงิน

ทำสัญญาขายฝาก ต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานที่ดิน เมื่อทำสัญญาเรียบร้อย ลูกค้าจะได้รับเงินทันทีในรูปแบบเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค

ติดต่อเรื่องขายฝาก คลิ๊ก

ขายฝากกับเรา มีข้อดีและจุดเด่นอย่างไร

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่าง

ปลอดภัยสูงสุด เก็บความลับลูกค้า เชื่อถือและวางใจได้

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่าง

ทีมผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำในทุกขั้นตอน ติดต่อง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่าง

หากมีปัญหา ทางเรายินดีต่อสัญญายืดระยะเวลาขายฝาก

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่าง

ทางเราหวังดอกเบี้ย ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์ของลูกค้า

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่าง

ทำงานรวดเร็วฉับไวและเป็นมืออาชีพ

นิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่างทำที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมายนิติกรรมทุกอย่างทำนิติกรรมทุกอย่าง

ดัชนีราคาที่ดินจากฐานข้อมูลของธนาคาร

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการขายฝาก ที่สำนักงานที่ดินกำหนด นักลงทุนและผู้ขายฝากต้องไปทำธุรกรรมขายฝากต่อเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานที่ดิน ดังนั้น เอกสารที่ต้องจัดเตรียมจะเป็นเอกสารตามที่สำนักงานที่ดินกำหนด ดังนี้ ทั้งนี้ เมื่อทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินเสร็จสิ้น ชื่อเจ้าของโฉนดจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อของนักลงทุน พร้อมทั้งกำกับว่า “ขายฝาก ระยะเวลา _ปี” นักลงทุนจะเป็นผู้ถือครองโฉนดไว้ตลอดระยะเวลาสัญญา พร้อมทั้งได้รับดอกเบี้ย ณ วันทำธุรกรรมหรือวันที่ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยรายปี

โฉนดที่ดินตัวจริง พร้อมสำเนา

ต้องนำเอกสารตัวจริงและสำเนาไปให้ครบถ้วนนะครับ

บัตรประชาชน ทะเบียนบ้านเจ้าของโฉนด พร้อมสำเนา

และใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ตัวจริง พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

เอกสารยินยอมจากคู่สมรส

หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)

หนังสือมอบอำนาจลงนามจริง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของโฉนดที่ดินมอบอำนาจ)

ขายฝาก คืออะไร

ขายฝาก คือ นิติกรรมสัญญาการกู้ยืมเงินชนิดหนึ่ง ที่ผู้กู้ (ผู้ขายฝาก) โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้ผู้ให้กู้ (ผู้รับซื้อฝาก) เป็นหลักประกันการกู้เงิน โดยมีกำหนดระยะเวลาการไถ่ถอนตามที่ ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ซึ่งการขายฝากไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน คอนโด ต้องไปทำธุรกรรมขายฝากต่อเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานที่ดินเท่านั้นจึงจะมีผลตามกฎหมาย
ขายฝาก เป็นสัญญาที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที่จดทะเบียน แต่เป็นสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์มีกําหนดสูงสุดที่ ๑๐ ปี โดยการทำสัญญาจะต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น

ถ้าผู้กู้ (ผู้ขายฝาก) นำเงินมาไถ่ถอนที่ได้ขายฝากไว้ ผู้กู้ก็จะได้กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินค้ำประกันของตนเองคืนไป แต่ถ้าหากผู้กู้ไม่นำเงินมาไถ่ถอนภายในเวลาที่กำหนดหรือนำเงินไปวางที่กรมที่ดิน หลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นจะตกเป็นของผู้ให้กู้ในทันที โดยกฎหมายกำหนดระยะเวลาทำไถ่ถอน ปกติ 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี

การขยายกำหนดเวลาไถ่ถอนขายฝาก
ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากจะทำสัญญาขยายเวลาไถ่กี่ครั้งก็ได้ตามแต่ที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน แต่รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 10 ปี โดยนับแต่วันที่ทำสัญญาขายฝากและจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับซื้อฝาก ซึ่งถ้าทรัพย์สินที่ขายฝากจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สัญญาขยาย กำหนดเวลาไถ่จากการขายฝากจะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นจะยกเป็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายไม่ได้ จึงควรจะต้องระวังในเรื่องนี้ให้ดี

พื้นที่ที่ให้บริการในการรับขายฝากของ Landmemoney
ทางเราเปิดรับทุกที่ทั่วประเทศไทย
แต่จะพิจารณาเป็นพิเศษในพื้นที่ของกรุงเทพ ปริมณฑล นนทบุรี, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, สมุทรสาคร ,สมุทรสงคราม และนครปฐม
ภาคเหนือ เชียงใหม่
ภาคตะวันตก เพชรบุรี (ชะอำ), ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
ภาคตะวันออก ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย, นครพนม
ภาคใต้ ภูเก็ต, กระบี่, สุราษฎร์ธานี (สมุย), สงขลา (หาดใหญ่)

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรปรึกษาเราได้ทันทีที่สายด่วนพร้อมให้บริการ 24 ชม. 096 0834827

น่าเชื่อถือและปลอดภัยสูงสุด

ยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย

เชื่อถือได้ คิดอัตราดอกเบี้ยภายในกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกเอาเปรียบจากเจ้าหนี้นอกระบบ เหมาะสำหรัลผู้ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก

ได้รับการแนะนำจากเว็บรีวิวการกู้เงิน

ด้วยคะแนนรีวิวมาตรฐานระดับสูงสุด 5 ดาว

ติดต่อได้ง่าย รวดเร็ว ตลอดเวลา ผ่านหลายช่องทาง

ทั้งช่องทางโทรศัพท์ แชทผ่านหน้าเว็บ ไลน์ ฝากเบอร์ไว้ให้ทางเราติดต่อกลับ อีเมลและ FACEBOOK MESSENGER โดยเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงที่พร้อมให้บริการทุกท่านอย่างเต็มที่

พร้อมให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำ

ดอกเบี้ยขายฝากเป็นธรรมที่สุด รับให้คำปรึกษา โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์ผู้กู้ เก็บความลับลูกค้า บริการเปลี่ยนนายทุน ปิดดอกเบี้ยนอกระบบ ต่อสัญญา ลดต้นลดดอกได้

ทำไมขายฝากแล้วได้ผลประโยชน์สูงกว่า?

ดอกเบี้ยต่ำ ถูกกฎหมาย ยุติธรรม

ดอกเบี้ยต่ำสุดในตลาดเพียง 0.75 ต่อเดือนหรือ 9-12% ต่อปี เพิมทางออกทั้งเรื่องส่วนตัวและเพิ่มโอกาสการลงทุนในธุรกิจ

 

ต่อสัญญา ลดต้นลดดอกได้

ยินดีพูดคุย ให้คำปรึกษาหากมีปัญหา พร้อมหาทางออกร่วมกันอย่างยุติธรรมและสบายใจ

 

ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์ผู้กู้ เก็บความลับลูกค้าอย่างดี

เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสการลงทุนในธุรกิจ

 

หากสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ให้ทางเราติดต่อกลับทางโทรศัพท์หรือไลน์
ส่งข้อมูล
ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 1 ชม. ทำการ
close-link